Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een lijfrenteverzekering met een tijdelijke (eindige) lijfrente waarbij de verzekerde (en begunstigde) dus een tijdelijke periodieke uitkering door verzekeraar (=lijfrente) krijgt uitgekeerd.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een lijfrenteverzekering met een tijdelijke (eindige) lijfrente waarbij de verzekerde (en begunstigde) dus een tijdelijke periodieke uitkering door verzekeraar (=lijfrente) krijgt uitgekeerd. De looptijd van een tijdelijke oudedagslijfrente is minimaal 5 jaar en dient in te gaan wanneer u daadwerkelijk met pensioen gaat en ten laatste op 70-jarige leeftijd. De jaarlijkse uitkering (2011) mag maximaal € 20.602 bedragen. De premiebetalingen voor de lijfrenteverzekering / oudedagslijfrente zijn aftrekbaar, zij het dat die premie-aftrek dan moet vallen in de aftrekruimte (een samenstel van de jaarruimte en reserveringsruimte, zie verder pensioengat of pensioen tekort).

Een tijdelijke oudedagslijfrente is een uitstekend middel om uw pensioen aan te vullen.

lijfrente vormen
tijdelijke oudedagslijfrente