Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Het pensioenstelsel, uw pensioen, is gebaseerd op drie pijlers. Deze drie pijlers vormen uw pensioeninkomen na uw werkzame leven: de AOW, aanvullend pensioen via werkgever en individuele pensioenvoorzieningen.

Het pensioenstelsel

Het pensioenstelsel, uw pensioen, is gebaseerd op drie pijlers. Deze drie pijlers vormen uw pensioeninkomen na uw werkzame leven. De drie pijlers van uw pensioen zijn:

  • Basispensioen: de AOW (Algemene ouderdomswet)
  • Aanvullend pensioen via de werkgever
  • Individueel aanvullend pensioen via eigen pensioenvoorzieningen

De AOW

De AOW is een basispensioen voor 65-plussers om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De AOW is beschikbaar voor iedereen die een Nederland woont en/of werkt. Het AOW basispensioen wordt gefinancierd uit premies van werkenden en algemene middelen van de overheid. Meer over de AOW.

Aanvullend pensioen via de werkgever

Meer dan 90% van de werkgevers heeft een aanvullende pensioenregeling voor haar werknemers. Hierdoor krijgen deze werknemers na hun 65ste een aanvullende pensioenuitkering bovenop de AOW. Meer over aanvullend pensioen via werkgever

Individueel aanvullend pensioen via eigen pensioenvoorzieningen en pensioenverzekeringen

Naast AOW en eventueel aanvullend pensioen via (voormalig) werkgevers kan een individu ook eigen pensioenvoorzieningen en verzekeringen opbouwen. Via individuele verzekeringen kunnen individuen fiscaal aantrekkelijk sparen voor extra pensioen. Voor ondernemers en zelfstandigen is het extra belangrijk hier tijdig rekening mee te houden. Meer over individueel aanvullende pensioenvoorzieningen/pensioenverzekeringen.

Ondernemer of zelfstandige?

Bent u zelfstandige of ondernemer? Dan zult u zeer waarschijnlijk niet de tweede pensioen-pijler hebben en bent u meer aangewezen op eigen pensioenvoorzieningen en pensioenverzekeringen. Op de site besteden wij hier apart aandacht aan.

De drie pijlers tezamen vormen uw pensioen!

UW PENSIOEN = AOW + WERKGEVERSPENSIOEN(EN) + UITKERINGEN UIT EIGEN PENSIOENVOORZIENINGEN