Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Pensioenstelsel

Pensioenstelsel algemeen
De AOW: Algemene Ouderdomswet, basispensioen en eerste pijler in het pensioenstelsel. Lees meer over de regelingen en hoogte van de AOW-uitkering.
AOW
De AOW: Algemene Ouderdomswet, basispensioen en eerste pijler in het pensioenstelsel. Lees meer over de regelingen en hoogte van de AOW-uitkering.
Pensioen van werkgever
Werkgeverspensioen: Bouwt u via werkgever een pensioen op, dan heeft u de tweede pijler in het pensioenstelsel. Of uw pensioen van de werkgever afdoende is.
Eigen pensioenverzekeringen
Eigen (individuele) pensioenvoorzieningen en pensioenverzekering: de derde pijler in het pensioenstelsel. Lijfrente polissen, lijfrenteverzekeringen of een bancaire lijfrente in diverse vormen.

AOW

AOW algemeen
De AOW staat voor Algemene Ouderdomswet en is een basispensioen voor elke Nederlander.
AIO
De AIO staat voor Aanvullende Inkomensverzekering Ouderen en is een aanvulling op pensioeninkomen indien uw inkomen onder het minimuminkomen ligt.
AOW-gat
AOW-gat: Bent u na 1949 geboren en heeft u een partner die ook na 1949 is geboren? Dan heeft u een AOW-gat. Uw ontvangt geen partnertoeslag meer.

Pensioen werkgever

Werkgeverspensioen algemeen
en werkgeverspensioen bouwt u op via werkgever. Meer dan 90% van de werkgevers heeft een pensioenregeling waar elke werknemer gebruik van maakt.
Pensioensysteem-werkgever
Heeft u een bedrijfspensioen? Bekijk goed welke regeling uw werkgever hanteert: een pensioen op eindloonregeling, een pensioen op middelloonregeling of een pensioen gebaseerd op beschikbare premie. De verschillen in pensioenuitkering kunnen groot zijn!
Pensioenoverzicht
Pensioenoverzicht: uw werkgever/pensioenuitvoerder is verplicht u jaarlijks een overzicht te geven van uw opgebouwde pensioenrechten. Sinds kort kunt u ook via internet uw pensioenoverzicht bekijken.
Pensioenoverzicht via internet
Pensioenoverzicht via internet: Sinds begin 2011 kunt u uw pensioenoverzicht (al uw pensioenaanspraken) ook via internet, online bekijken.
Waardeoverdracht pensioen
Bij een waardeoverdracht van pensioen neemt u uw pensioenaanspraken mee van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever (pensioenverzekeraar of pensioenuitvoerder). Een waardeoverdracht van pensioen kan gunstig zijn.
Nabestaandenpensioen
Bij een waardeoverdracht van pensioen neemt u uw pensioenaanspraken mee van de oude werkgever naar de nieuwe werkgever (pensioenverzekeraar of pensioenuitvoerder). Een waardeoverdracht van pensioen kan gunstig zijn.

Eigen pensioenvoorzieningen en pensioenverzekeringen

Eigen pensioenvoorziening algemeen
Heeft u een pensioen-tekort? Wellicht is een eigen pensioenvoorziening of pensioenverzekering via lijfrente zinvol als aanvullend pensioen. Lees meer over een eigen pensioenverzekering, lijfrente, bij pensioen-link.nl. Objectief en zonder commerciële belangen!
Pensioengat
Het pensioengat of pensioen tekort ontstaat als u geen volledig pensioen opbouwt. In de regel wordt een pensioen van 70% van het laatst verdiende salaris als norm gehanteerd. Een pensioengat kan verschillende oorzaken hebben.
Stamrecht
Stamrecht B.V. en pensioen: Bij een ontslagvergoeding (gouden handdruk) kan de ontvanger een stamrecht B.V. oprichten. Stamrecht B.V. kan ook dienen als Pensioen B.V.
Oudedagslijfrente
Een oudedagslijfrente is een lijfrenteverzekering met een levenslange lijfrente waarbij de verzekerde (en begunstigde) een levenslange periodieke uitkering door verzekeraar (=lijfrente) krijgt uitgekeerd.
Nabestaandenlijfrente
De nabestaandenlijfrente is een lijfrenteverzekering ten behoeve van nabestaanden en die direct aan de nabestaanden gaat uitkeren bij het overlijden van de verzekerde (u en/of uw partner).
Overbruggingslijfrente
De overbruggingslijfrente-vorm is geschrapt vanaf 2006. De overbruggingslijfrente was een tijdelijke lijfrenteverzekering die lijfrente uitkeert eindigend op het moment dat de belastingplichtige de 65-jarige leeftijd bereikt dan wel pensioengerechtigd wordt.
Tijdelijke oudedagslijfrente
Een tijdelijke oudedagslijfrente is een lijfrenteverzekering met een tijdelijke (eindige) lijfrente waarbij de verzekerde (en begunstigde) dus een tijdelijke periodieke uitkering door verzekeraar (=lijfrente) krijgt uitgekeerd.

Pensioen voor zelfstandige, ondernemer, freelancer en ZZP'er

Toezicht op pensioen en pensioensector

Belangrijke pensioentermen