Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Het pensioengat of pensioen tekort ontstaat als u geen volledig pensioen opbouwt. In de regel wordt een pensioen van 70% van het laatst verdiende loon als norm gehanteerd. Een pensioengat kan verschillende oorzaken hebben.

Pensioengat - Pensioen tekort

Het pensioengat of pensioen tekort ontstaat als u geen volledig pensioen opbouwt. Een pensioengat kan verschillende oorzaken hebben. In de regel wordt gesproken van een pensioengat of pensioen tekort als u aan totaal pensioen minder dan 70% heeft van uw laatst verdiende salaris.

Een pensioengat kan ontstaan doordat u geen recht heeft op een volledige AOW (we spreken dan over AOW-gat), of omdat er sprake is van te weinig dienstjaren (waardoor er te weinig werkgeverspensioen is opgebouwd) of omdat u een tijdje geen werkgeverspensioen heeft gehad, u onbetaald verlof heeft opgenomen of er sprake is van pensioenbreuk (baanwisseling).

Soms kan een baanwisseling ongunstig uitpakken omdat u bij een nieuwe werkgever begint met het opbouwen van een nieuw pensioen. Het kan dan zijn dat uw oude pensioen niet volledig wordt aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling, waartoe een pensioenuitvoerder niet verplicht is. Het kan soms gunstig zijn om uw pensioen over te dragen aan de nieuwe werkgever. Meer over waardeoverdracht pensioen.

Pragmatisch gezien is spreekt men van een pensioengat dat wanneer u stopt met werken u geen 70% van het laatstverdiende loon als pensioen ontvangt. Heeft u substantieel minder pensioenrechten opgebouwd dan kan dat reden zijn een aanvullende lijfrente af te sluiten (en dus een eigen pensioenvoorziening) te creëren.

Natuurlijk is het geen absolute zaak wanneer sprake is van een pensioengat of pensioen tekort. Het hangt van heel veel andere factoren en van uw specifieke situatie of er sprake is van te weinig pensioen. Ook werkt het progressieve belastingstelsel in de hand dat u met minder bruto inkomen relatief meer netto inkomen overhoudt.

De premie van de lijfrente is aftrekbaar (lijfrente aftrek) van het belastbaar inkomen. Echter niet onbeperkt. De fiscus hanteert maxima, die bepaald worden door de zogenaamde jaarruimte en reserveringsruimte (maximaal 7 jaar terug). Kijk op de site van de belastingdienst wat de jaarruimte en reserveringsruimte in uw situatie is.

Pensioengat
Pensioen tekort