Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Werkgeverspensioen: Bouwt u via werkgever een pensioen op, dan heeft u de tweede pijler in het pensioenstelsel. Of uw pensioen van de werkgever afdoende is..lees hier meer over uw pensioen.

Werkgeverspensioen

Bouwt u via uw werkgever een pensioen op dan vormt dit werkgeverspensioen de tweede  pijler van uw pensioen (naast de eerste peiler: de AOW). U bent dan in de regel verplicht aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds of pensioenverzekeraar die op uw 65ste de uitbetaling van uw pensioen verzorgt. Hoe de pensioenregeling is vormgegeven is sterk afhankelijk van bedrijf en sector. De afgelopen jaren is er flink gesleuteld aan invulling van pensioen.
Was tot een jaar of 10 geleden de norm (de eindloonregeling) dat uw pensioen 70% van het laatst verdiende salaris betrof, nu is die regel veel vager en zijn er meer varianten: een middelloonregeling of een beschikbare-premieregeling. Dit heeft grote gevolgen voor de hoogte van uw werkgeverspensioen. Hierover later meer.

Verder moet u beseffen dat de genoemde 70%-standaard de AOW uitkering is inbegrepen. Het daadwerkelijke aanvullende bedrijfspensioen gaat dan ook uit van het (gemiddelde/eindloon) salaris onder aftrek van de AOW franchise. Geniet u een laag inkomen dan hoeft u verder ook niet te rekenen op een fatsoenlijk bedrijfspensioen omdat de AOW uitkering deelmaakt van de 70% regel.

Het maakt nogal uit of het pensioensysteem van werkgever gebaseerd is op  een eindloonregeling, een middelloonregeling of een beschikbare-premieregeling. De eerste versie komt nauwelijks nog voor. Lees meer over pensioensysteem-regeling

werkgeverspensioenen: welk inkomen geldt als basis? 

Naast het voormelde principe (eindloon/middelloon of beschikbare premie) hanteren bedrijven ook nog verschillende definities voor inkomen. Veelal worden alleen de vaste bestanddelen meegenomen in de pensioenopbouw. Dit betekent dat bijvoorbeeld bonusuitkeringen niet meegenomen worden, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld overuren of vergoeding voor lease-auto.

Indexering van pensioen:

Er is veel over te doen geweest recent. Hoewel de meeste pensioenuitvoerders tot voorheen de pensioenuitkeringen niet verplicht indexeerden, lijkt het er nu op dat de indexatie fors beperkt wordt of tijdelijk afgeschaft wordt. Op de lange termijn leidt dit tot een forse vermindering van uw pensioen-uitkering, omdat de koopkrachtafname als het ware niet gecorrigeerd wordt.

Zelfstandigen en aanvullend pensioen

Bent u zelfstandige, dan heeft u niet de beschikking over een werkgeverspensioen. U zult dan eigen voorzieningen moeten treffen. Lees meer bij individuele pensioenvoorzieningen of bij pensioen en zelfstandigen.

AOW: basispensioen
Algemene Ouderdomswet