Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Pensioensysteem werkgever: pensioen op eindloonregeling, pensioen op middelloonregeling of heeft u een pensioen op grond van beschikbare premieregeling.

Werkgeverspensioen - Regeling

Een werkgever kan verschillende pensioen-systemen (regelingen) hanteren. Grofweg zijn er de volgende drie regelingen die basis zijn van uw pensioen:

  • Pensioen met eindloonregeling
  • Pensioen met middelloonregeling
  • Pensioen op grond van beschikbare premieregeling

Pensioen met eindloonregeling 

Het pensioen in een eindloonregeling is gebaseerd op het laatstverdiende salaris, vaak het hoogste salaris. Elk jaar bouwt u een stuk pensioen op, zodanig dat na veertig dienstjaren komt het pensioen uitkomt op 70% van het laatstgenoten salaris (nb inclusief AOW). Bij een stijgend salaris vooral later in de carriere als er bijvoorbeeld sprake is van een aantal forse carriere-stappen pakt dit goed uit voor de werknemer, voor de werkgever minder omdat bij stijging van salaris over de voorgaande jaren extra pensioen-premie afgedragen moet worden. We zien dan ook varianten op de eindloonregeling, bijvoorbeeld tot slechts een bepaalde leeftijd waarna het middelloonsysteem gaat gelden of dat de salarisstijgingen van de laatste 5 jaar niet meer meegenomen worden (beperkte eindloonregeling).

Pensioen met middelloonregeling

Bij een pensioen op basis van de middelloonregeling vormt het salaris dat u gemiddeld over uw gehele loopbaan hebt verdiend de basis voor het pensioen. 
Een middelloonsysteem levert in de regel minder pensioen op dan een pensioen gebaseerd op de eindloonregeling. De meeste pensioenregelingen op grond van middelloon zijn wel geïndexeerd anders zou de achterstand te groot worden.

Pensioen gebaseerd op beschikbare premieregeling 

Een pensioen gebaseerd op beschikbare premie is een heel andere vorm. Bij een beschikbare premieregeling krijgt de werknemer jaarlijks een bepaald percentage van zijn inkomen ter beschikking ter aanwending van pensioen die bij de pensioenuitvoerder belegd worden, waarbij de werknemer vaak een bepaalde keuze heeft in de aan te kopen beleggingsportefeuille. In het beschikbare premiestelsel bestaat geen directe relatie tussen het genoten inkomen en de hoogte van het pensioen en de relatie. Verzekerde heeft wel flexibiliteit. Welke keuze ter beschikking staat is opgenomen in het pensioenreglement.

Gecombineerde pensioenregeling

Sommige bedrijven hanteren en pensioenregeling gebaseerd op middelloon en een beschikbaar premieregeling. Tot een bepaald inkomensniveau wordt bijvoorbeeld een middelloon benadering gehanteerd en hierboven een beschikbare premieregeling.

Pensioenregeling werkgever
Pensioen met eindloonregeling
Pensioen met middelloonregeling
Pensioen op basis van beschikbare premieregeling