Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Pensioenakkooord 2011: wat is het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord op hoofdlijnen.

Pensoenakkoord op hoofdlijnen

In juni 2011 is hard gewerkt aan het bereiken van het zogenaamd pensioenakkoord. Hoewel dit pensioenakkoord nog niet in kannen en kruiken is, is het van u van belang te weten waar dit akkoord nu over gaat.

In hoofdlijnen bevat het pensioenakkoord overeenstemming tussen werkgevers en werknemers organisatie op de volgende hoofdlijnen:

  • De pensioenleeftijd stijgt in 2020 van 65 naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar.
  • De AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de loonontwikkeling (vanaf 2013 een stijging van 0,6 % paar jaar tot 2028)
  • Als werknemers besluiten om op hun 65e te stoppen met werken, worden ze gekort met 6,5% op hun aow
  • Er komt een inkomensafhankelijke ouderenkorting
  • 97,5% van het opgebouwde pensioen wordt gegarandeerd.

Dat de AOW aan de loonontwikkeling wordt gekoppeld is een belangrijk pluspunt. Zo wordt de AOW meer welvaartsvast.
Belangrijke elementen in het pensioenakkoord zijn dat de pensioenleeftijd verhoogd wordt in 2020. Een belangrijk knelpunt ligt bij personen die geen of weinig pensioen hebben en toch eerder zouden willen stoppen. Zij worden gekort op hun hele toekomstige AOW en dat heeft natuurlijk forse invloed op het bestedingsplaatje. Eerder stoppen heeft derhalve voor een groep grote gevolgen.

Voorts krijgen de pensioenfondsen meer vrijheden en is pensioenomvang minder gegarandeerd en bijvoorbeeld meer afhankelijk van de rendementen. Wij denken dat het effect in praktijk niet zo groot zal zijn. Op lange termijn zijn de rendementen hoger geweest dan de rekenkundige rendementen.

De calculatorische dekkingsoverschotten en tekorten zijn in veel gevallen ook angstaanjagers. Veel tekorten zijn inmiddels alweer aardig ingelopen.

Wij verwachten dat er nog op wat detailpunten gesleuteld zal worden voordat het akkoord breed gedragen gaat worden.

Wordt vervolgd....

Pensioenakkoord 2011 op hoofdlijnen