Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

Een oudedagslijfrente is een lijfrenteverzekering met een levenslange lijfrente waarbij de verzekerde (en begunstigde) een levenslange periodieke uitkering door verzekeraar (=lijfrente) krijgt uitgekeerd.

Oudedagslijfrente

Een oudedagslijfrente is een lijfrenteverzekering met een levenslange lijfrente waarbij de verzekerde (en begunstigde) een levenslange periodieke uitkering door verzekeraar (=lijfrente) krijgt uitgekeerd.
Van belang is dat de begunstigde gelijk is aan de persoon die de premies heeft betaald en afgetrokken van het inkomen destijds en dat de uitkering uitsluitend eindigt bij overlijden.
De uitkering mag elk moment ingaan, maar ten laatste op 70-jarige leeftijd.

De lijfrenteuitkering van de oudedagslijfrente is belast overeenkomstig als loon uit dienstverband. De premiebetalingen voor de lijfrenteverzekering / oudedagslijfrente zijn aftrekbaar, zij het dat die premie-aftrek dan moet vallen in de aftrekruimte (een samenstel van de jaarruimte en reserveringsruimte) (zie verder pensioengat of pensioen tekort).

Een oudedagslijfrente is een uitstekend middel om uw pensioen aan te vullen.

Bij een oudedagslijfrente kan verder gekozen worden voor een gegarandeerde (vaste) periodieke uitkering of een vorm waarbij de premies belegd worden en het opgebouwde kapitaal, uitgangspunt voor de lijfrente betalingen nog niet zeker is. Verder is er onderscheid of er bij overlijden nog een eenmalige uitkering plaatsvindt of niet en hoe groot die dan is. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de polis.

Natuurlijk mag u altijd meer pensioen opbouwen als u wilt, maar de premies zijn dan niet aftrekbaar en het opgebouwde kapitaal valt dan in box 3.

Lijfrentevormen
Oudedagslijfrente
Lijfrenteverzekering