Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

De AOW: Algemene Ouderdomswet, basispensioen en eerste peiler in het pensioenstelsel.

De AOW

De AOW vormt de eerste peiler van uw pensioen. De AOW staat voor de algemene ouderdomswet en is een basispensioen voor personen die in Nederland gewoond hebben.

De AOW-uitkering gaat in op uw 65ste jaar (in het thans voorliggend regeeerakkoord gaat de AOW gerechtigde leeftijd omhoog naar 66 jaar).

Hoogte AOW

De AOW uitkering (basispensioen) is afgeleid van het minimum loon en is niet voor iedereen hetzelfde. De AOW uitkering is afhankelijk van de woonsituatie en leeftijd van huisgenoten. De AOW uitkering (bruto!) per 1 januari 2011:

AOW in €

Vakantieuitk.

Samenwonenden

710,51

41,87

Samenwonend met max toeslag
partner jonger dan 65 jaar

1421,02

83,74

Maximale toeslag

710,51

Alleenstaanden

1034,38

58,62

Alleenstaanden met kind tot
18 jaar

1312,57

75,35

Let wel, genoemde AOW uitkeringsbedragen zijn maxima. De daadwerkelijke AOW uitkering wordt gecorrigeerd voor:

  • het aantal jaren dat u niet in Nederland heeft gewoond (na u 15e). Voor ieder jaar dat u tussen uw 15e en 65e niet in Nederland heeft gewoond, krijgt u 2% minder AOW.
  • inhouding belasting, premies en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering.

Wanneer bent u samenwonend voor de AOW?

Als u met iemand anders een woning deelt (hoofdverblijf) en als u beiden meebetaalt aan kosten van huishouding of voor elkaar zorgt.

Vrijwillig verzekeren voor de AOW - onvolledig AOW?

Gaat u naar het buitenland, dan kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW bij de SVB. U kunt dit alleen maar doen als u ook tenminste 1 jaar verplicht verzekerd bent geweest. De verzekeringsduur van een vrijwillige AOW verzekering is maximaal 10 jaar.

Bent u na 2001 in Nederland komen wonen? Dan kunt u de jaren waarin u niet verzekerd was voor de AOW inkopen. Het betreft dan de jaren tussen uw 15e en het jaar dat u in Nederland bent komen wonen. Een dergelijk verzoek dient u binnen 5 jaar nadat u in Nederland bent komen te wonen indienen bij de SVB.

AOW onder het minimuminkomen?

Als u enige jaren in het buitenland heeft gewerkt of gewoond kan het zijn dat uw WAO inkomen zakt onder het sociaal minimum. Als u daarnaast geen ander inkomen heeft kunt u een beroep doen op de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Meer over de AIO.

AOW uitkering in het buitenland?

Het is mogelijk dat u uw AOW uitkering in het buitenland laat uitkeren als u daar gaat wonen. Binnen de EU en landen is dit helemaal geen probleem. Ook bij andere Europese landen kan dit in de regel en verder alle landen waarmee een belasting verdrag is afgesloten. Wel kan de hoogte van de uitkering aangepast worden. Bedenk verder dat u belastingplichting wordt in het land waar u woont. Op de site van SVB kunt u per land nalezen hoe de regeling is.

AOW met partner?

Ben beducht op het AOW-gat als u en uw partner na 1949 zijn geboren. Lees meer over het AOW-gat.

AOW: basispensioen
Algemene Ouderdomswet