Home Verzekeringslink, dé link naar verzekeringen en uw verzekeringszaken.

... pensioen-link : alles over pensioen en pensioen gerelateerde zaken!

Home | Contact

 

Hèt pensioen informatiepunt

van Nederland

AIO: Aanvullende Inkomensverzekering Ouderen, de AIO is een aanvulling op pensioeninkomen indien uw inkomen onder het minimuminkomen ligt.

De AIO-regeling bij onvolledig pensioen

De AIO-regeling (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) is een regeling voor personen ouder dan 65 jaar die een onvolledig AOW-pensioen hebben (en geen andere inkomsten) en een inkomen hebben onder het sociaal minimum. In dat geval kunt u een beroep doen op de 'aanvullende inkomensvoorziening ouderen). Om voor een mogelijke AIO-uitkering in aanmerking te komen, zijn er een aantal randvoorwaarden:

  • u woont in Nederland
  • uw inkomen is lager dan het vastgestelde minimuminkomen
  • u bezit niet teveel eigen vermogen
    (alleenst: € 5.555, samenwondend: € 11.110). Bij eigen huis kan er soms sprake zijn van een AIO aanvulling.

Aanvragen AIO-aanvulling:

Aanvraag van een AIO-aanvulling kan via de SVB.

Hoogte AIO-uitkering:

Uw aankomen wordt maximaal aangevuld tot het minimuminkomen. Dit is bovendien afhankelijk van de leefsituatie (allenstaand, samenwonend en of kind onder de 18 jaar). Zoals bij een regulier AOW wordt ook op de AIO de bijdrage aan zorgverzekeringswet en loonheffingen ingehouden. Wijzigingen in uw leefsituatie dient u snel door te geven.

AIO
Aanvullende Inkomensverzekering Ouderen
een aanvulling op pensioeninkomen indien uw inkomen onder het minimuminkomen ligt.